Kinh tế vi mô là gì? Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

Kinh tế vi mô là một bộ phận hết sức quan trọng của của nền kinh tế. Việc nắm rõ các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô cũng như phương pháp nghiên cứu và phân tích chúng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách nghiêm túc và đầy đủ về khái niệm này. Hôm qua đó trình bày cho các bạn phương pháp luận cũng như cách thức để nghiên cứu về kinh tế học vi mô một cách đầy đủ nhất.

Tóm Tắt Nội dung

Tổng quan về kinh tế vi mô

Kinh tế học vi mô là một trong hai bộ phận của nền kinh tế bao gồm: Kinh tế vĩ mô và Kinh tế vi mô. Kinh tế học vi mô tập trung nghiên cứu hành vi của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế, cách thức ra quyết định, cũng như cách thức các chủ thể này tương tác với nhau. Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô hẹp hơn kinh tế học vĩ mô. Các chủ thể nghiên cứu của kinh tế học vi mô như: Hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ, người tiêu dùng. Các yếu tố mà kinh tế học vi mô nghiên cứu bao gồm: Ccác yếu tố đầu vào, đầu ra, nhân tố ảnh hưởng, và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Từ đó nhà kinh tế có thể đưa ra các chiến lược, phân bổ nguồn lực hiệu quả và phù hợp với nền kinh tế.

Các vấn đề nghiên cứu cơ bản của kinh tế học Vi Mô

Có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu trong kinh tế học vi mô. Tuy vậy có những vấn đề cơ bản, then chốt được hầu hết các nhà kinh tế tập trung nghiên cứu.

   • Lý thuyết cung – cầu và mối quan hệ giữa chúng
   • Hệ số co giãn trong kinh tế học vi mô
   • Các vấn đề trong hành vi người tiêu dùng
   • Các vấn đề cơ bản trong hành vi của nhà sản xuất.
   • Các vấn đề cạnh tranh, và lý thuyết cạnh tranh trong thị trường.
   • Vai trò của chính phủ trong điều hành nền kinh tế
   • Tác động qua lại giữa các chủ thể trong kinh tế học vi mô

Ví dụ về nghiên cứu kinh tế vi mô.

Về cơ bản kinh tế học vi mô là lĩnh vực nghiên cứu tác động và phương thức vận hành của mô hình kinh tế nhỏ. Một vài ví dụ cơ bản trong quá trình nghiên cứu kinh tế học vi mô như:

   • Cách thức mà khách hàng tương tác với một sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp như thế nào. Tại sao họ chọn mua sản phẩm này mà không phải sản phẩm khác.
   • Doanh nghiệp sẽ tiến hành sản xuất với số lượng bao nhiêu dựa trên chỉ số nào.
   • Làm cách nào để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa ra lợi nhuận và sản lượng.
   • Nếu các chi phí cố định và chi phí biến đổi tăng lên thì doanh nghiệp cần phải làm gì.
   • Chính phủ thực hiện các chính sách cách phân bổ ngân sách và nguồn lực với doanh nghiệp và các lĩnh vực khác nhau như thế nào.

Những khái niệm cơ bản của kinh tế vi mô.

Khi nghiên cứu về kinh tế học vi mô chúng ta cần phải lưu ý một số khái niệm cơ bản. Những khái niệm này cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần cũng là vấn đề tập trung nghiên cứu của kinh tế học vi mô.

   • Nhu cầu, cung và cân bằng: Cung, cầu là một trong những lý thuyết và cũng là quy luật chung của nền kinh tế. Thông thường yếu tố cầu sẽ đi trước và cung sẽ đi sau để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy vậy lý thuyết này không phải lúc nào cũng đúng bởi lẽ người ta có thể cung trước và tạo ra nhu cầu sau. Nhu cầu cung và sự cân bằng là yếu tố then chốt của một nền kinh tế. Chúng giúp xác định các vấn đề của một môi trường cạnh tranh. Một nền kinh tế oàn hảo là một nền kinh tế muốn đến sự cân bằng giữa cung và cầu.
   • Lý thuyết sản xuất: Lý thuyết sản xuất hay còn gọi là Production theory. Đây là khái niệm để chỉ việc tập trung vào nghiên cứu quá trình sản xuất hàng hóa. Trong đó vấn đề cần được giải quyết là nhu cầu chuyển hóa giữa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
   • Chi phí sản xuất: Trong kinh tế học vi mô chi phí sản xuất là một khái niệm vô cùng quan trọng. Theo đó giá cả của hàng hóa dịch vụ được xác định dựa trên yếu tố chi phí sản xuất và nguồn lực để làm ra sản phẩm và dịch vụ đó. 
   • Kinh tế lao động: Khái niệm này để chỉ chỉ chức năng và động lực của thị trường lao động. Chúng  tập trung vào nghiên cứu mối quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Các vấn đề cơ bản của kinh tế lao động bao gồm tiền lương việc làm và thu nhập cũng như mức sống của người lao động.

Nếu bạn đang muốn đi du lịch và có nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy tham khảo dịch vụ Cho thuê Gopro tại Hà Nội của chúng tôi nhé.

Mô hình dòng luân chuyển - Kinh tế Vi Mô
Mô hình dòng luân chuyển – Kinh tế Vi Mô

Phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mô.

Chúng ta đã tìm hiểu một cách sơ lược về kinh tế vi mô. Với kinh tế học vi mô Chúng ta có 3 phương pháp nghiên cứu cơ bản: Phương pháp mô hình hóa; phương pháp so sánh tĩnh; và phương pháp phân tích biên tế. Để có thể dễ dàng nghiên cứu chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp mô hình hóa trong kinh tế học vi mô. Phương pháp mô hình hóa  thực hiện đầy đủ theo 3 bước cơ bản bao gồm. Quan sát và đo lường; Xây dựng mô hình; Kiểm định mô hình.

Bước 1: Quan sát và đo lường trong kinh tế vi mô.

Trước khi bắt đầu xây dựng mô hình trong kinh tế học vi mô, nhà kinh tế phải tiến hành quan sát thu thập số liệu và đo lường các biển số của nền kinh tế. Trong đó những yếu tố cơ bản không thể thay thế khi quan sát và đo lường như: Giá cả hàng hóa, số lượng hàng hóa tiêu thụ, các chỉ số giá chung, chính sách thuế, các khoản chi tiêu chính phủ, sản lượng  hàng hóa, thu nhập và so sánh với các quốc gia khác.

Bước 2: Xây dựng mô hình trong kinh tế vi mô.

Sau khi đã tiến hành quan sát và đo lường, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mô hình trong kinh tế học vi mô. Quá trình xây dựng mô hình trong kinh tế học vi mô sẽ thực hiện qua 3 bước: Xác định vấn đề nghiên cứu, Xây dựng các mối quan hệ, Xác lập giả thuyết kinh tế.

   • Xác định vấn đề nghiên cứu: Đây là quá trình tìm kiếm các câu hỏi cần phải trả lời trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ Tại sao giá lương thực tăng, giá vàng tăng. Nếu trợ giá thì người dân có lợi không. Nhà nước có nên bình ổn giá xăng dầu….
   • Xây dựng các mối quan hệ: Là quá trình xây dựng các mối quan hệ dựa trên các giả định đơn giản hóa của vấn đề so với thực tế. Người nghiên cứu cần thực hiện các bước đơn giản hóa nhằm dự đoán các mối quan hệ giữa biến số trong nền kinh tế. Bởi lẽ hoạt động kinh tế vô cùng phức tạp và chúng ta không thể nghiên cứu tất cả các khía cạnh của vấn đề. Tập trung vào một vài khía cạnh quan trọng loại bỏ những chi tiết thừa sẽ giúp tối ưu các giải pháp đưa ra cho nền kinh tế.
   • Xác lập giả thuyết kinh tế: Quá trình xác lập giả thuyết kinh tế nhằm mục đích giải thích các vấn đề được nghiên cứu. Mô hình sẽ tập trung vào dự báo và tiên đoán các kết quả có thể diễn ra dựa trên các chỉ số nghiên cứu ban đầu. Các giả thiết phải dựa trên những thay đổi có thể diễn ra của biến số trong nghiên cứu.

Bước 3: Kiểm định mô hình trong kinh tế vi mô.

Bước thứ 3 Trong phương pháp mô hình hóa là kiểm định mô hình. Các nhà kinh tế học sẽ tập hợp các số liệu sau đó tiến hành phân tích và kiểm chứng giả thiết. Nếu các kết quả thực nghiệm phù hợp với giả thiết thì giả thiết sẽ được công nhận. Lại trong trường hợp kết quả thực nghiệm khác với giả thiết thì các giả thuyết sẽ bị bác bỏ. Quá trình này sẽ được thực hiện lọc đi lặp lại nhiều lần. Trong trường hợp ốp đá kết quả thực nghiệm cho kết quả đúng như giả thiết thì chúng ta kết luận rằng đây là một lý thuyết kinh tế. Khi các lý thuyết kinh tế được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi thì chúng được xem là quy luật của nền kinh tế.

Những chủ đề khác bạn có thể quan tâm

Những nội dung khác mà bạn có thể quan tâm
1 Truyền thông là gì
2 Lãnh đạo là gì
3 Đàm phán là gì
4 Hành vi khách hàng là gì
5 Quản lý dự án là gì
6 Usp sản phẩm là gì

Tổng kết về chủ đề kinh tế vi mô. 

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua những khái niệm cơ bản về kinh tế vi mô, và phương pháp nghiên cứu dựa trên mô hình hóa. Theo đó kinh tế học vi mô là một ngành khoa học tập trung vào nghiên cứu nền kinh tế trong quy mô hẹp. Chúng tập trung vào tìm kiếm và nghiên cứu hành vi, và phương thức tương tác giữa các chủ thể trong một nền kinh tế. Qua đó đó đưa ra các giả thuyết cũng như giải pháp nhằm điều chỉnh các hoạt động ảnh của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế đó.Với cả chính phủ và và nhà quản lý thì việc nghiên cứu kinh tế học vi mô là vô cùng quan trọng. 

Mong rằng với chủ đề này các bạn đã có thêm một số kiến thức về kinh tế học. Nội dung này được biên tập một cách tự động. Vì vậy có thể tồn tại những lỗi chính tả. Đồng thời hàm lượng kiến thức mà chúng tôi gửi các tới các bạn có thể chưa thực sự chính sát với những gì bạn cần. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của bạn đọc ở phần bình luận.