Mẹo lên kế hoạch Marketing – Phân tích mục tiêu Marketing

Mẹo lên kế hoạch Marketing là một phần quan trọng trong thành công của doanh nghiệp. Bạn cần quyết định khách hàng nào sẽ nhắm mục tiêu. Bạn cần phải tìm ra cách bạn sẽ tiếp cận và giành được khách hàng mới. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn giữ cho khách hàng hiện tại hạnh phúc.

Mẹo lên kế hoạch Marketing của bạn phải là tài liệu tham chiếu bạn sử dụng làm cơ sở. Để thực hiện chiến lược Marketing của mình. Nó đặt ra các mục tiêu rõ ràng và giải thích cách bạn sẽ đạt được chúng. Có lẽ quan trọng nhất là nó nhìn vào cách bạn có thể đảm bảo rằng kế hoạch của bạn trở thành hiện thực.

Hãy nhớ rằng Marketing trong chính nó sẽ không đảm bảo doanh số bán hàng. Nhưng bằng cách áp dụng một kế hoạch được nghiên cứu và mạch lạc. Bạn có cơ hội tốt hơn để xây dựng các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, để có lợi nhuận.

Tóm Tắt Nội dung

1. Mẹo lên kế hoạch Marketing

Điều quan trọng đầu tiên đối với kế hoạch Marketing là:

 • Đặt mục tiêu rõ ràng, thực tế và có thể đo lường – ví dụ: tăng doanh thu lên 10%
 • Bao gồm thời hạn cho mục tiêu cuộc họp
 • Cung cấp ngân sách cho mỗi hoạt động Marketing
 • Chỉ định ai chịu trách nhiệm cho từng hoạt động

Hãy chắc chắn rằng bạn suy nghĩ thông qua mỗi mục tiêu của bạn một cách hợp lý. Ví dụ: bạn có thể đặt mục tiêu cho số lượng yêu cầu mới. Nhưng nếu bạn không cung cấp các nguồn lực và đào tạo để biến các yêu cầu này thành doanh thu, bạn sẽ phải tăng chi phí mà không có bất kỳ lợi ích nào.

Liên kết chiến lược của bạn

 • Đánh giá môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội và mối đe dọa. Tìm kiếm nơi bạn có thể tận dụng những điểm mạnh của mình. Hay nơi bạn cần khắc phục điểm yếu.
 • Tất cả các phần của doanh nghiệp của bạn phải làm việc cùng nhau. Ví dụ, nếu bạn có dòng tiền hạn chế.
 • Bạn nên tránh tìm kiếm những đơn đặt hàng lớn từ những khách hàng yêu cầu tín dụng mở rộng. Điều đó sẽ liên quan đến bạn với chi phí nặng, trả trước.
 • Hãy nhớ tập trung vào chiến lược dài hạn của bạn. Giảm dịch vụ khách hàng có thể tăng lợi nhuận ngắn hạn, nhưng năm tới bạn có thể không còn khách hàng nào

Làm cho nó xảy ra hiện thực

Một kế hoạch sẽ không thể xảy ra bởi chính nó. Bạn cần phải làm cho ai đó có chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và theo đuổi các hoạt động quá hạn. Quá trình đánh giá cũng sẽ giúp bạn học hỏi từ những sai lầm của bạn. Để bạn có thể cải thiện kế hoạch cho tương lai. Đấy là mẹo lên kế hoạch Marketing để xác thực nó sẽ hoạt động tốt.

2. Phân tích yếu tố bên ngoài và bên trong kế hoạch Marketing

Hiểu môi trường mà doanh nghiệp của bạn hoạt động là một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch. Cho phép bạn phân biệt các mối đe dọa và cơ hội liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn. Phân tích giúp bạn xác định những cơ hội chính và các mối đe dọa trên thị trường của bạn.

Các bước quan trong mẹo lên kế hoạch Marketing:

 • Các yếu tố xã hội như thay đổi thái độ và lối sống, và dân số già hóa
 • Các yếu tố công nghệ như vật liệu mới và việc sử dụng Internet ngày càng tăng
 • Các yếu tố hình nón như lãi suất, tỷ giá hối đoái và niềm tin của người tiêu dùng
 • Các yếu tố môi trường điện tử như thay đổi kỳ vọng của khách hàng, nhà quản lý và nhân viên về phát triển bền vững
 • Các yếu tố quan trọng như thay đổi thuế, quan hệ giao dịch hoặc cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp
 • Các yếu tố L egal như thay đổi luật lao động, hoặc theo cách mà ngành của bạn được quy định
 • Các yếu tố điện tử như các tiêu chuẩn đạo đức và đạo đức điều chỉnh các chính sách và thực tiễn

Bạn cũng cần phải hiểu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong của bạn. Ví dụ, những điểm mạnh chính của một doanh nghiệp mới có thể là sản phẩm gốc và nhân viên nhiệt tình. Điểm yếu chính có thể là thiếu cơ sở khách hàng hiện tại và nguồn lực tài chính hạn chế.

Phân tích yếu tố bên ngoài và bên trong kế hoạch Marketing

Một mẹo lên kế hoạch Marketing hay là sử dụng ma trận SWOT phân tích kết hợp các phân tích bên ngoài và nội bộ. Để tóm tắt điểm mạnh của bạn, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Bạn cần phải tìm kiếm cơ hội chơi theo thế mạnh của bạn. Bạn cũng cần phải quyết định phải làm gì về các mối đe dọa cho doanh nghiệp của bạn. Cùng với cách bạn có thể khắc phục những điểm yếu quan trọng.

Phân tích SWOT của bạn có thể giúp bạn xác định khách hàng tiềm năng nhất để nhắm mục tiêu. Bạn có thể quyết định xem xét cách sử dụng Internet để tiếp cận khách hàng. Và bạn có thể bắt đầu điều tra các cách. Để tăng thêm đầu tư để khắc phục điểm yếu tài chính của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhiều kiểu phân tích chiến lược để đánh giá hiệu suất kinh doanh của bạn, không cứ phải sử dụng ma trận SWOT .

3. Mục tiêu Marketing

Một mẹo lên kế hoạch Marketing nữa là xác định mục tiêu Marketing. Mục tiêu Marketing của bạn nên dựa trên sự hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Môi trường kinh doanh mà bạn hoạt động. Chúng cũng nên được liên kết với chiến lược kinh doanh tổng thể của bạn.

Giả sử mục tiêu kinh doanh của bạn bao gồm tăng doanh thu thêm 10% trong năm tiếp theo. Mục tiêu Marketing của bạn có thể bao gồm nhắm mục tiêu phân khúc thị trường mới đầy triển vọng. Giúp đạt được mức tăng trưởng này.

Mục tiêu phải:

 • Cụ thể: bạn có thể đặt mục tiêu nhận được mười khách hàng mới.
 • Có thể đo lường: bất kể mục tiêu của bạn là gì, bạn cần phải kiểm tra xem bạn có đạt được mục tiêu đó hay không khi bạn xem xét kế hoạch của mình.
 • Có thể đạt được: bạn phải có các nguồn lực bạn cần để đạt được mục tiêu. Các nguồn lực chính thường là con người và tiền bạc.
 • Thực tế: mục tiêu sẽ kéo dài bạn, không demotivate bạn bởi vì họ là không hợp lý.
 • Thời gian giới hạn: bạn nên đặt thời hạn để đạt được mục tiêu. Ví dụ: bạn có thể nhắm đến việc có được mười khách hàng mới trong vòng 12 tháng tới.