Tạo chiến lược Marketing – Các yếu tố và điểm mạnh yếu

Tạo chiến lược Marketing là rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu không có một chiến lược của bạn để thu hút khách hàng. Có khả năng doanh nghiệp của bạn sẽ dần bị lãng quên.

Một khi bạn đã tạo chiến lược Marketing. Bạn phải thực hiện, theo dõi hiệu quả của nó. Điều chỉnh khi cần thiết để duy trì sự thành công của nó.

Xác định những khách hàng nào cần tập trung vào và các mục tiêu chính của bạn trong việc tiếp cận họ. Nó giải thích những gì cần đưa vào và tạo chiến lược Marketing của bạn. Dưới đây là các yếu tố và điểm mạnh yếu khi tạo ra chiến lược Marketing.

Tạo chiến lược Marketing

Tóm Tắt Nội dung

1. Các yếu tố tạo chiến lược Marketing thành công

1.1 Sự thừa nhận

Một trong những yếu tố chính của chiến lược tiếp thị thành công là sự thừa nhận. Rằng khách hàng hiện tại và tiềm năng của bạn sẽ rơi vào các nhóm hoặc phân đoạn cụ thể. Được đặc trưng bởi “nhu cầu” của họ. Xác định các nhóm này và nhu cầu của họ thông qua nghiên cứu thị trường. Và sau đó giải quyết chúng thành công hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn. Nên là trọng tâm của chiến lược của bạn.

1.2 Sức mạnh

Bạn có thể tạo chiến lược tiếp thị tận dụng tối đa sức mạnh của mình và phù hợp với các nhu cầu của khách hàng mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Ví dụ: nếu một nhóm khách hàng cụ thể đang tìm kiếm chất lượng đầu tiên và quan trọng nhất, thì mọi hoạt động tiếp thị nhắm đến họ nên thu hút sự chú ý đến dịch vụ chất lượng cao mà bạn có thể cung cấp.

1.3 Quyết định

Hãy quyết định hoạt động tiếp thị tốt nhất sẽ đảm bảo thị trường mục tiêu của bạn biết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp và tại sao họ đáp ứng nhu cầu của họ.

Điều này có thể đạt được thông qua các hình thức quảng cáo, triển lãm, sáng kiến ​​quan hệ công chúng, hoạt động Internet và tạo chiến lược “điểm bán hàng” hiệu quả nếu bạn dựa vào những người khác để bán sản phẩm của mình. Hạn chế hoạt động của bạn theo những phương pháp mà bạn cho rằng sẽ hoạt động tốt nhất, tránh làm tăng ngân sách của bạn quá mỏng.

1.4 Theo dõi và đánh giá

Một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến lược của bạn. Yếu tố kiểm soát này không chỉ giúp bạn xem chiến lược hoạt động như thế nào trong thực tế, nó còn có thể giúp thông báo chiến lược tiếp thị trong tương lai của bạn. Một thiết bị đơn giản là hỏi mỗi khách hàng mới cách họ nghe về doanh nghiệp của bạn.

Khi bạn đã quyết định chiến lược tiếp thị của mình, hãy lập một kế hoạch tiếp thị để đặt ra cách bạn dự định thực hiện và đánh giá sự thành công của chiến lược đó. Kế hoạch cần được xem xét liên tục để có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về nhu cầu và thái độ của khách hàng trong ngành của bạn và trong môi trường kinh tế rộng lớn hơn.

Điểm mạnh - yếu của bạn

2. Điểm mạnh – yếu của bạn

Chiến lược của bạn phải tính đến độ mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp thị của bạn như thế nào.

Bắt đầu tài liệu chiến lược tiếp thị của bạn với phân tích SWOT trung thực và nghiêm ngặt . Xem xét điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của bạn. Đó là một ý tưởng tốt để tiến hành một số nghiên cứu thị trường về khách hàng hiện tại của bạn tại thời điểm này, vì nó sẽ giúp bạn xây dựng một bức tranh trung thực hơn về danh tiếng của bạn trên thị trường.

2.1 Điểm mạnh có thể bao gồm

Dịch vụ khách hàng cá nhân và linh hoạt

Các tính năng hoặc lợi ích đặc biệt mà sản phẩm của bạn cung cấp

Kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng

2.2 Điểm yếu có thể bao gồm:

Tài nguyên giới hạn

Thiếu danh tiếng được thiết lập

Hệ thống kế toán không hiệu quả

2.3 Cơ hội có thể bao gồm:

Tăng nhu cầu từ một khu vực thị trường cụ thể

Sử dụng Internet để tiếp cận các thị trường mới

Công nghệ mới cho phép bạn cải thiện chất lượng sản phẩm

2.4 Các mối đe dọa có thể bao gồm:

Sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới

Các phiên bản phức tạp, hấp dẫn hoặc rẻ hơn của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn

Pháp luật mới tăng chi phí của bạn

Một sự suy thoái trong nền kinh tế, giảm nhu cầu tổng thể

Sau khi thực hiện phân tích, bạn có thể đo lường các hiệu ứng tiềm năng mà mỗi

Yếu tố có thể có trên chiến lược tiếp thị của bạn.

Ví dụ, nếu quy định mới sẽ làm tăng chi phí cạnh tranh trong một thị trường mà bạn đã yếu. Bạn có thể muốn tìm kiếm các cơ hội khác. Mặt khác, nếu bạn có một danh tiếng tốt và đối thủ cạnh tranh chính của bạn đang gặp khó khăn. Các quy định có thể trình bày cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ cho các khách hàng mới.