Ứng dụng Customer Insight – Hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp

Ứng dụng Customer Insight. Như đã lưu ý ở trên, mặc dù không có tiêu chuẩn chung. Và dưới đây là một số ứng dụng mà bạn có thể thực hiện với thông tin chi tiết của khách hàng. Được tạo từ dữ liệu và một số ví dụ để minh họa mà Trịnh Đức Dương blog đã tham khảo để gửi tới bạn đọc.

1. Ứng dụng Customer Insight

Giành cho những bạn chưa biết. Customer insight là ứng dụng công nghệ nghiên cứu và diễn giải về hành vi và xu hướng của người dùng dựa trên các dữ liệu người ta thu thập được. Thông qua đó người ta thực hiện các nghiên cứu phát triển nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng doanh thu bán hàng để cả hai bên

1.1 Đánh giá tác động

Giúp doanh nghiệp hiểu cách họ đã tác động đến hành vi của khách hàng. Đồng thời cho phép dự đoán phản hồi của khách hàng đối với những thay đổi được đề xuất. Ứng dụng Customer Insight là đây.

1.2 Phân tích xu hướng

Giúp dự đoán hành vi của khách hàng trong tương lai dựa trên hành động trong quá khứ. Giúp doanh nghiệp hiểu khả năng khách hàng sẽ hành xử theo một hướng nhất định.

Ứng dụng Customer Insight

1.3 Tăng giá trị lâu dài

Đánh giá giá trị lâu dài của khách hàng của bạn. Cho phép doanh nghiệp đo lường nhiều yếu tố. Như chi phí có khách hàng và phần trăm khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ. Ứng dụng Customer Insight.

1.4 Phân tích bán chéo / bán kèm

Xác định mối quan hệ giữa sản phẩm và dịch vụ để hiểu cách tốt nhất để kết hợp sản phẩm. Những sản phẩm kết hợp này sau đó có thể được sử dụng để bán kèm hoặc bán kèm

– Bán chéo: bán các sản phẩm có liên quan cho khách hàng đã mua sản phẩm.
– Bán kèm: bán sản phẩm cùng loại nhưng cao cấp hơn sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng.

Đây chỉ là một số ứng dụng Customer Insight thường được sử dụng và thường được sử dụng trong kinh doanh. Tùy thuộc vào nhu cầu khác nhau, sẽ có các ứng dụng và cách tiếp cận khác nhau.

2. Vượt qua hiểu biết của khách hàng

Tuy nhiên, ứng dụng chưa hoàn thành. Bạn cần biết hiệu quả của hành động và dữ liệu được rút ra như thế nào. Có 2 điều bạn nên làm:

2.1 Đánh giá

– Hiệu quả hoặc không hiệu quả? Đo lường như thế nào? Bằng công cụ gì? Bằng chỉ số nào? Đây là một cái gì đó bạn cần phải xác định trước khi thực hiện và thực hiện, ứng dụng Customer Insight là gì ?.

– Nếu vậy, có bao nhiêu đạt được và những gì có thể tốt hơn?
– Nếu không, bạn đang làm gì sai? Bạn đã nhấn mạnh những hành động nào từ cái nhìn sâu sắc? Insight của bạn có sai không? Hoặc là dữ liệu vốn không đáng tin cậy dẫn đến những sai lầm từ đầu? Cần phải quay lại từng bước để tìm ra vấn đề.

2.2 Dữ liệu được thu thập

– Hoạt động ứng dụng tạo ra loại dữ liệu nào?
– Dựa trên những dữ liệu mới này, chúng ta có thể vẽ những hiểu biết nào?
– Làm cách nào để dữ liệu mới có thể được kết hợp với dữ liệu cũ để tạo thông tin chi tiết mới?
– Một Insight không chỉ có thể tạo ra một cái mà có thể là một hành động ứng dụng nhiều hơn.