Xây dựng giá trị cho khách hàng – Phương pháp xây dựng thương hiệu

Xây dựng giá trị cho khách hàng là đang xây dựng một con đường thành công cho các doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào và bao lâu? Mỗi doanh nghiệp sẽ có một chu kỳ và phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này phải xoay quanh giá trị của khách hàng. Và để xây dựng giá trị cho khách hàng, trước tiên chúng ta phải hiểu nó như thế nào?

Tóm Tắt Nội dung

1. Xây dựng giá trị cho khách hàng

Giá trị của khách hàng là sự khác biệt giữa tổng giá trị mà khách hàng nhận được và tổng chi phí mà khách hàng phải trả cho một sản phẩm / dịch vụ.

Tổng giá trị khách hàng là tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và hình ảnh. Bên cạnh đó, chi phí của khách hàng không chỉ đơn thuần là tiền, mà còn là thời gian, tinh thần và công sức.

Xây dựng giá trị cho khách hàng

Các giá trị có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Đối với một số người, giá trị có nghĩa là giá cả, đối với một số người khác, giá trị có nghĩa là lợi ích. Giá trị cũng có nghĩa là giá trị của một cái gì đó. Giá trị của khách hàng được xác định như sau, thể hiện dưới dạng công thức sau :

Giá trị khách hàng = Tổng giá trị khách hàng – Tổng chi phí của khách hàng

Tuy nhiên, cũng có thể tính toán:

Giá trị khách hàng = Nhận thức về lợi ích

Nhiệm vụ của các nhà giao dịch là tìm cách cải thiện xây dựng giá trị cho khách hàng. Bằng cách cải thiện lợi ích nhận thức và / hoặc giảm tổng chi phí sở hữu.

Giá trị của khách hàng thường thay đổi trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hoặc trong hành trình của khách hàng. Chúng ta có thể cảm thấy giá trị đó trong ý định mua sản phẩm. Khi mua sắm, mua, cài đặt, sử dụng hoặc thậm chí mua và bán lại sản phẩm. Đó là lý do tại sao doanh nghiệp cần giám sát khách hàng trong suốt hành trình để đạt được giá trị tối ưu.

2. Xây dựng thương hiệu bằng cách tạo giá trị cho khách hàng

Với nhận thức này về xây dựng giá trị cho khách hàng ngày càng cao. Để xây dựng thương hiệu thời kỳ 4.0 này. Chúng ta phải thấy tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, để thấy rõ vai trò đặc biệt của nó trong việc xây dựng các thương hiệu mạnh, cần nhấn mạnh một số điểm sau:

Xây dựng thương hiệu 2

2.1 Xây dụng giá trị cho khách hàng càng lớn, thương hiệu càng mạnh mẽ.

Giá trị cho khách hàng cùng với sự mong đợi của khách hàng về sản phẩm / dịch vụ sẽ quyết định sự hài lòng của họ. Mối quan hệ giữa hai đại lượng này là:

  • Nếu lợi ích thấp hơn mong đợi, khách hàng sẽ không hài lòng
  • Nếu lợi ích như mong đợi, khách hàng cảm thấy hài lòng
  • Nếu lợi ích lớn hơn mong đợi, khách hàng sẽ vô cùng hài lòng.

=> Mức độ hài lòng cao của khách hàng sẽ tạo ra hai khả năng:

  •  Đáp ứng nhiều hơn với mong đợi của khách hàng sẽ tạo ra sự hài lòng cao. Góp phần tạo ra trái tim của thành phố và trở thành một giá trị thương hiệu vững chắc.
  • Góp phần làm cho sản phẩm / dịch vụ hoặc thương hiệu nổi tiếng, phổ biến và được lựa chọn.

Tuy nhiên, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể hiểu, ngoài lợi ích của chính sản phẩm / dịch vụ. Để xây dựng giá trị cho khách hàng còn bao gồm nhiều thứ có giá trị khác kèm theo như: hình ảnh, dịch vụ, nhân sự,… Những thứ có giá trị, mặc dù không lớn trong tổng giá trị cho khách hàng, nhưng có ý nghĩa đặc biệt.

2.2 Xây dựng giá trị cho khách hàng được coi là linh hồn của một thương hiệu.

Thông thường, một thương hiệu được gọi là tên, biểu tượng nhất định. Được liên kết với một sản phẩm hoặc đối tượng dịch vụ. Nhưng xem xét và tự nhiên, một thương hiệu sâu sắc hơn thế nhiều. Các yếu tố tạo ra lợi ích, cảm xúc trên cả khía cạnh thể chất và tinh thần là giá trị cuối cùng của thương hiệu. Và tất cả những yếu tố này tập hợp lại với nhau; kết tinh lại ở một nơi – giá trị của khách hàng.

Customer Insight là gì 2

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam ngày nay. Thường tập trung vào việc xây dựng thương hiệu một cách chính thức, ít quan tâm đến việc tạo ra chất lượng sản phẩm và các lợi ích khác cho khách hàng. Một thương hiệu như vậy, có thể tồn tại đã là khó khăn, chứ đừng nói đến cái gọi là sức mạnh.

2.3 Định hướng kinh doanh theo định hướng khách hàng

Một ví dụ trong dịch vụ khách hàng, sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ / sản phẩm. Hãy tưởng tượng có một hệ thống phản hồi của khách hàng được đặt ngay tại cửa hàng giao dịch. Khi khách hàng có trải nghiệm xấu, chúng tôi có thể xử lý các vấn đề, cảm ơn và rút kinh nghiệm. Sức mạnh kỳ diệu ở đây là “mua” sự hài lòng, và cũng góp phần “mua” lòng trung thành của khách hàng.

Câu chuyện tương tự, khi hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Thường không tuân theo chính sách Trung tâm khách hàng, xây dựng giá trị cho khách hàng. Thương hiệu tạo ra không chỉ là sự khác biệt, độc đáo và chuyên nghiệp mà còn phải là cảm giác của mọi khách hàng.